เปิดเวบเมื่อ 24/12/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 16/09/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 134
สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ View All
 100 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุช ราคา 1,500.00 บ.
 The King of Hearts ราคา 1,350.00 บ.
 การทรงพระผนวชในรัชกาลที่ 7 พุทธมามกะ นาคหลวง ราคา 450.00 บ.
 การทหารของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราคา 2,000.00 บ.
 ชีวิตและงานทูนกระหม่อมบริพัตร ราคา 750.00 บ.
 ตาลปัตร ฝีพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ราคา 3,000.00 บ.
 ทรงพระผนวช ราคา 2,500.00 บ.
 ทูนกระหม่อมบริพัตร พลอยประดับมงกุฎแห่งสยาม ราคา 750.00 บ.
 นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 5 ราคา 650.00 บ.
 ประมวลพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2489-2510 ราคา 5,500.00 บ.
 ประมวลภาพพระฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 7 ราคา 1,500.00 บ.
 พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ราคา 200.00 บ.
 มองผ่านเลนส์พ่อ ราคา 1,200.00 บ.
 ยุวราชสกุลวงศ์ ราคา 650.00 บ.
 รามเกียรติ์บทร้องและบทพากย์ ราคา 450.00 บ.
 ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อม CD ราคา 750.00 บ.
 ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ราคา 1,500.00 บ.
 สมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราคา 750.00 บ.
 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม ราคา 1,750.00 บ.
 สมเด็จพระบรมราชินีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราคา 2,500.00 บ.
 สมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้ราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชา (พร้อมซีดี) ราคา 950.00 บ.
 เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ราคา 950.00 บ.
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ราคา 950.00 บ.
พระราชนิพนธ์ View All
จิตรกรรมและสถาปัตยกรรม View All
 100 ปี เฟื้อ หริพิทักษ์ ชีวิตและงาน ราคา 1,500.00 บ.
 จิตรกรรมรามเกียรติ์ วัดสุทัศนเทพวราราม ราคา 2,000.00 บ.
 ช่างสิบหมู่ ราคา 350.00 บ.
 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ราคา 800.00 บ.
 ถวัลย์ ดัชนี ไตรสูรย์ (สินค้าหมด) ราคา 8,000.00 บ.
 นางสงกรานต์ โดย สมภพ บุตราช ราคา 750.00 บ.
 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ อัครศิลปิน โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ราคา 1,500.00 บ.
 นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พิชัย นิรันต์ ราคา 1,500.00 บ.
 ผลงาน อ.ถวัลย์ ดัชนี สินค้าหมด
 พระตำหนักสวนสี่ฤดู ราคา 900.00 บ.
 พระที่นั่งอนันตสมาคม ราคา 3,000.00 บ.
 ศาลาไทยในต่างประเทศ ราคา 850.00 บ.
 ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราคา 3,000.00 บ.
 ศิลปะสร้างสรรค์จากนักสะสม ราคา 750.00 บ.
 ศิลปะสะสม ธนาคารแห่งประเทศไทย ราคา 1,500.00 บ.
 สถาปัตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย์ ราคา 2,000.00 บ.
 สูจิบัตร PRATEEP KOCHABUA FantaSur มหัศจรรย์ ฝันเพ้อ ราคา 500.00 บ.
 อ.พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ราคา 3,500.00 บ.
 โขน อัจฉริยลักษณ์แห่งนาฏศิลป์ไทย ราคา 750.00 บ.
 โปสเตอร์งานนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติ จักรพันธุ์ โปษยกฤต ราคา 1,000.00 บ.
ประวัติศาสตร์ View All
 100 ปี การลูกเสือไทย ราคา 1,500.00 บ.
 กรุงเทพ ๒๔๘๙ - ๒๕๓๙ ราคา 950.00 บ.
 ความสัมพันธ์ไทย-อเมริกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2376 ราคา 650.00 บ.
 คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คดีเขาพระวิหาร และคดีเขาพระวิหาร ราคา 800.00 บ.
 จดหมายเหตุ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖ พระยาศรีสหเทพ (เส็ง) เป็นผู้แต่ง ราคา 3,000.00 บ.
 จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์เสาชิงช้า ราคา 1,500.00 บ.
 จดหมายเหตุการปรับปรุงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2325-2529 ราคา 1,200.00 บ.
 ตราประจำจังหวัด (พิมพ์ครั้งแรก) ราคา 950.00 บ.
 ตำนานสภากาชาดสยาม ตอนที่ 1-2 ราคา 350.00 บ.
 ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เล่ม ๑ และ เล่ม ๒ ราคา 5,000.00 บ.
 ธงไทย เล่ม ๒ ราคา 350.00 บ.
 บทความ ข้อเขียนและงานศิลปกรรมของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ราคา 650.00 บ.
 ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย ราคา 1,500.00 บ.
 ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย วิถีชีวิต ราคา 1,500.00 บ.
 พระราชวังบวรสถานมงคล สมัยรัตนโกสินทร์ ราคา 850.00 บ.
 รำลึก ร้อยปี กรุงเทพมหานคร ราคา 950.00 บ.
 ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค ราคา 1,500.00 บ.
 สมุดภาพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราคา 650.00 บ.
 สยามและคณะมิชชันนารีฝรั่งเศส ราคา 550.00 บ.
 หนังสือ ราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ ๕ ราคา 4,000.00 บ.
โบราณสถาน โบราณวัตถุ View All
 ชาดกและพุทธประวัติจากตู้ลายรดน้ำ ราคา 1,500.00 บ.
 วังบางขุนพรหม ราคา 950.00 บ.
 วังลดาวัลย์ ราคา 550.00 บ.
 เครื่องทองสมัยอยุธยา ราคา 750.00 บ.
วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ View All
 25 ปีศิลปินแห่งชาติ ราคา 350.00 บ.
 ชุมนุมบทละครและคอนเสิตพระนิพนธ์กรมพระยานริศ ราคา 350.00 บ.
 ถนิมพิมพาภรณ์ ราคา 1,000.00 บ.
 นำชมกรุงรัตนโกสินทร์ ราคา 750.00 บ.
 ราชาศัพท์ พร้อม CD ราคา 500.00 บ.
 วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายสตรี ราคา 650.00 บ.
 วิวัฒนาการและศิลปะ การจัดโต๊ะอาหาร เครื่องดื่ม และเมนูอาหาร ราคา 450.00 บ.
 ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ราคา 550.00 บ.
 หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ราคา 450.00 บ.
 หัวโขน สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย ราคา 2,000.00 บ.
 เครื่องเรือนพระที่นั่งวิมานเมฆ ราคา 2,000.00 บ.
 เสด็จสู่แดนสรวง ราคา 550.00 บ.
หนังสือเก่า อนุสรณ์งานศพ View All
 100 ปี พระยาอนุมานราชธน ราคา 750.00 บ.
 คิดถึงกันมั่งนะ อนุสรณ์ นายภาวาส บุนนาค ราคา 1,500.00 บ.
 ชีวิตกับเหตุการณ์ของ จอมพลผิน ชุณหะวัณ ราคา 950.00 บ.
 ดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตย ราคา 750.00 บ.
 ด้วยจงรัก ภักดี ด้วยกัน (อนุสรณ์ ฮ.ตก) ราคา 1,500.00 บ.
 ตำนานสุสานหลวงและพรรณไม้ในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราคา 650.00 บ.
 ปกิณกะในรั้ววัง ราคา 1,500.00 บ.
 หนังสือ COURT ข่าวราชการเจ้านาย 11 พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง ราคา 3,000.00 บ.
 อนุสรณ์ ท่านผู้หญิงวิยะฏา กฤดากร ณ อยุธยา ราคา 1,500.00 บ.
 อนุสรณ์ ท่านผู้หญิงสุวรี เทพาคำ ราคา 2,000.00 บ.
 อนุสรณ์ พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร ราคา 450.00 บ.
 อนุสรณ์คุณบัญชา ล่ำซำ ราคา 2,500.00 บ.
 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา ราคา 1,500.00 บ.
 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี สมภพ และนางจุนเจือ ภิรมย์ ราคา 950.00 บ.
 เงินตราล้านนาและผ้าไท ราคา 950.00 บ.
ศาสนา ธรรมะ View All
 จดหมายเหตุ การจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ราคา 1,250.00 บ.
 จดหมายเหตุวัดมกุฏกษัตริยาราม ราคา 850.00 บ.
 จิตรกรรมพระพุทธประวัติในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ราคา 1,500.00 บ.
 ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ ราคา 2,500.00 บ.
 ตาลิปัตรวัดโพธิ์ ราคา 2,500.00 บ.
 ตุ๊กตาศิลาจีนวัดโพธิ์ ราคา 2,500.00 บ.
 ประมวลเอกสารสำคัญเนื่องในวันสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราคา 1,200.00 บ.
 ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ราคา 450.00 บ.
 ประวัติวัดมกุฏกษัติยาราม ราชวรวิหาร ราคา 400.00 บ.
 พระปริตรธรรม ราคา 1,200.00 บ.
 พัดรองงานพระราชพิธี ราคา 2,000.00 บ.
 พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม ราคา 300.00 บ.
 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ราคา 450.00 บ.
 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราคา 2,000.00 บ.
 วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร์ ราคา 1,500.00 บ.
 ศรีศตวรรษมหาสังฆราชา พร้อม CD ราคา 650.00 บ.
 ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส ราคา 2,500.00 บ.
 ศิลปวัตถุวัดมกุฏกษัตริยาราม ราคา 2,000.00 บ.
 สมุดภาพพระพุทธประวัติ ราคา 950.00 บ.
 สมุดภาพพระอุโบสถคณะรังษ๊ ราคา 800.00 บ.
 สมุดภาพพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร ราคา 800.00 บ.
 สมุดภาพพุทธประวัติ ฝีมือ เหม เวชกร(ภาพสี) ราคา 950.00 บ.
 สมุดภาพวัดใหญ่สุวรรณาราม ราคา 750.00 บ.
 หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ราคา 1,000.00 บ.
 อตุโล ไม่มีใดเทียม หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ราคา 1,000.00 บ.
 อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ราคา 500.00 บ.
 อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป ราคา 1,500.00 บ.
 เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป พระนิพนธ์ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ราคา 400.00 บ.
ของสะสม View All
 ภาพพิมพ์ อ.ถวัลย์ ดัชนี โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล เมล์หรือโทรสอบถาม
เบ็ดเตล็ด อื่นๆ View All
 16 ปีแห่งความโดดเดี่ยว ราคา 950.00 บ.
 Faberge and the Russian Master Goldsmiths ราคา 1,500.00 บ.
 กรุงเทพ 2489-2549 ราคา 450.00 บ.
 ธนบัตรไทย ราคา 950.00 บ.
 ภาพพิมพ์ ฝีมือ อ.เหม เวชกร ราคา 400.00 บ.
 สุดสาคร โดย ปยุต เงากระจ่าง ราคา 200.00 บ.
แบบเรียนภาษาไทย มานี-มานะ View All
หนังสือชัยพฤกษ์และวิทยาสาร View All
หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน View All
 เจ้าชีวิต ราคา 2,500.00 บ.
ตำรากับข้าว View All
 กับข้าวรัตนโกสินทร์ ราคา 950.00 บ.
 ตำรับสายเยาวภา ของ สายปัญญาสมาคม ราคา 750.00 บ.
 อนุสรณ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร ราคา 500.00 บ.
 อาหารไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน ราคา 450.00 บ.