เปิดเวบเมื่อ 24/12/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 13/01/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 140
สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> โบราณสถาน โบราณวัตถุ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ


เครื่องทองสมัยอยุธยา

รหัสสินค้า: 000732
ราคา 750.00 บ.
ปกอ่อน จำนวน 120 หน้า ปีที่พิมพ์ 2548สภาพดีเยี่ยม
  Tell a Friend
วัตถุชิ้นเยี่ยม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัสสินค้า: 000686
ราคา 750.00 บ.
ปกอ่อน สภาพดีเยี่ยม
  Tell a Friend
วังลดาวัลย์

รหัสสินค้า: 000391
ราคา 550.00 บ.
ปกอ่อน 96 หน้าISBN: 974-825-906-4เรื่องราวแห่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของวังลดาวัลย์ในฐานะพระตำหนัก ที่ประทับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง ความเป็นมาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยแรกสร้าง ความเปลี่ยนแปลงท
  Tell a Friend
วังบางขุนพรหม

รหัสสินค้า: 000354
ราคา 950.00 บ.
ปกแข็ง 199 หน้า ปีที่พิมพ์ 2535ISBN 974-803-615-4ประวัติความเป็นมาของวังบางขุนพรหมตั้งแต่แรกสร้าง ความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของตัววังบางขุนพรหม และพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเท
  Tell a Friend
กลองมโหระทึกในประเทศไทย

รหัสสินค้า: 000323
ราคา 1,500.00 บ.
ปกแข็ง 304 หน้า ปีที่พิมพ์ 2546ISBN974-417-569-9รายละเอียด รูปแบบของกลองมโหระทึกที่สำรวจพบในประเทศไทยทั้งที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน
  Tell a Friend
เครื่องถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย

รหัสสินค้า: 000288
ราคา 1,000.00 บ.
ปกอ่อน 384 หน้า ปีที่พิมพ์ 2537ISBN 974-425-013-5รวบรวมลักษณะเครื่องถ้วยจีนสมัยต่างๆ ความเป็นมาและลักษณะเตาเผาเครื่องถ้วยจีน กรรมวิธีการผลิต แหล่งเตาเผา เครื่องที่สำคัญของจีน เครื่องหมายบ
  Tell a Friend
ชาดกและพุทธประวัติจากตู้ลายรดน้ำ

รหัสสินค้า: 000052
ราคา 1,500.00 บ.
ปกแข็ง 256 หน้า ปีที่พิมพ์ 2549ISBN 974-952-848-4รายละเอียด เป็นการนำเสนอภาพที่มีความงดงามซึ่งเกี่ยวกับชาดกและพุทธประวัติประกอบการอธิบายเรื่องราวจากวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเช่น นิบาตชาดก ปํ
  Tell a Friend
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ

รหัสสินค้า: 000016
ราคา 850.00 บ.
ปกอ่อน388 หน้า ปีที่พิมพ์ 2539 สภาพ 80 %ISBN974-417-347-5รายละเอียดหนังสือหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี
  Tell a Friend


Total: 8: